Изберете страница

Професионална гимназия по Туризъм
„Иван Вазов“, Слънчев бряг

57 години традиции и иновации

За ПГ по туризъм „Иван Вазов“

Ние предоставяме съвременно, качествено професионално образование в областта на туризма, основано на исторически традиции в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.

Ние се стремим да изградим у децата и младежите основателно самочувствие на свободни, знаещи и можещи хора, съзидатели на по-мирен, по-интересен и по-добър свят. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия.

57 години опит в

Oбучаване на кадри в едни от най-търсените професионални направления

Мотивиране на младите хора за по-голяма отдаденост, споделеност и успешност в начинанията

Изява на способности и усвоени професионални умения в състезанията по професии

Показване на спортен дух и в завоюването на призови места на УСИ /Училищните спортни игри/

Новаторство и предизвикателствата да си добър педагог

Търсене и прилагане на разнообразни решения в полза на учениците

ПГ по туризъм „Иван Вазов“ в снимки

Информация за учители
Виж повече

Информация за ученици
Виж повече