Ръководство

инж. Славчо Стойчев Станелов  -  Директор  

инж. Ваня Василева Андреева  -  зам. директор по учебно-производствената дейност 

Рени Христова Колева - зам. директор по учебната дейност