Преподаватели

Красимира Митева - Български език и литература 

Илда Христова - Български език и литература 

Ваня Тенева - Руски език 

Емилия Колева - Английски език 

Мариета Фотева - Английски език, Немски език

Феим Данаджиев - Английски език

Елена Грозева - Математика 

Силвия Димова - Информациоони технологии 

Христина Андреева - История и цивилизация 

Таня Кехайова - География и икономика 

Нина Христова - Психология и Философия 

Веселина Георгиева - Биология и здравно образование и Химия и

                                                 опазване на околната среда 

м. с. Златко Белчев - Физическо възпитание и спорт 

Мануел Щерев - Физическо възпитание и спорт 

Донка Тодорова - Технология на хотелиерското обслужване, Технология на 

                                   допълнителните дейности, Икономика 

Ирина Тюфекчиева - Предприемачество, Счетоводство и отчетност, 

                                          Технология на хотелиерското обслужване

Димитър Димитров - Гостоприемство, Маркетинг в туризма, 

                                           Технология на хотелиерското обслужване 

инж. Георги Андреев - Кулинарни техники и технологии, Микробиология и

                                            хигиена на храненето, Безопастност и 

                                           долекарска помощ 

Христина Панчукова - Учебна практика по Кулинарни техники и 

                                             технологии  

Жана Белчева - Учебна практика по Кулинарни техники и технологии 

Владимир Милков - Учебна практика по Сервиране и барманство, 

                                       Технология на хотелиерското обслужване