Помощен персонал

Стоян Петров - огняр 

Ангел Стоянов - техник по подръжка 

Мария Димитрова - хигиенист  

Койка Пеева - хигиенист  

Николинка  Димитрова - хигиенист