УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МЕРИ  АСЕНОВА  БАКРОВА   11 А КЛАС

ЧЛЕНОВЕ:    1. ВАНЕСА  ГЕНАДИЕВА  СТЕФАНОВА  12 А КЛАС

                       2. ХРИСТИЯНА  ВЕСЕЛИНОВА ЛЮБЧЕВА 10 А КЛАС

                       3. МАРИЯ  НЕДЕЛЧЕВА  РУСЕВА 11 Б КЛАС