Правилник за осигуряване на здравословни безопасни условия на възпитание, обучение и труд