Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на уязвими групи

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЖМОЖНОСТИ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ