ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА