ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

 https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ