МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Във връзка епидемичния подем на заболявания

от грип и остри респираторни заболявания и заповед  

№ РД-09-24 / 11.01.2023 г. на Министъра на образованието и заповед № РД-07-5/10.01.2023г. на директора на РЗИ гр. Бургас в ПГТ  "Иван Вазов" се предприемат следните мерки, описани в заповед на директора:

НЕУЧЕБНИ  ДНИ  от 12.01.2023г. до 17.01.2023г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!