МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Във връзка епидемичния подем на заболявания

от грип и остри респираторни заболявания в условията  

на епидично разпространение на COVID-19 и заповед  

№ РД-09-606 / 09.03.2020 г. на Министъра на образованието, 

в ПГТ  Иван Вазов се предприемат следните мерки