Ден на отворените врати

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати

 

От 28 октомври до 31 октомври 2019 г. в ПГТ  Иван Вазов се провеждат 

Дни на отворените врати    

Гимназията ще бъде посетена от ученици от основните училища в община Несебър. 

 

                                 28.10.2019 г.   -  ОУ  Свети Свети Кирил и Методий  гр. Свети Влас  

                                 29.10.2019 г.   -  ОУ  Васил Левски   с. Тънково  

                                 31.10.2019 г.   -  ОУ  Георги Сава Раковски  с. Оризаре 

                            Ще бъдат показани професионалните умения на учениците от

                            гимназията.