График на учебния процес за дистанционно обучение

График на учебния процес за дистанционно обучение

 

ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 

С УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII  ДО  XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 

ОТ 05.05.2021 г.  ДО  28.05.2021 г.

Във връзка с удължаване на срока на въведените продивоепедимични мерки на територията на страната и заповед РД -09-856/09.04.21 г. на Министъра на образованието и науката, обучението на учениците за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. включително, в Професионална гимназия по туризъм Иван Вазов гр. Несебър, ще се провежда по седмичното разписание за II учебен срок на учебната 2020-2021 г. както следва:  

1.На 05.05.21 г. и 07.05.21 г. включително, присъствено се обучават учениците от IХ и ХII клас, а при обучение от разстояние в електронна среда се обучават учениците от VIII, X  и XI клас. 

2.За периода от 10.05.21 г. до 14.05.21 г. включително, присъствено се обучават учениците от IX, XI и XII клас, а при обучение от разстояние в електронна среда се обучават учениците от VIII и X клас. 

3.За периода от 17.05.21 г. до 28.05.21 г. включително, присъствено се обучават учениците от VIII, X и XI клас, а при обучение от разстояние в електронна среда се обучават учениците от IX клас. 

 

Графикът по който ще се провежда присъствено и обучение от разстояние в електронна среда, е както следва: 

           ПЪРВА  СМЯНА                                                   ВТОРА  СМЯНА

                ЗА VIII,  IX,  XI  КЛАС                                                                                ЗА  X,  XII  КЛАС

                    1.  7.40  -  8.20                                                                                       0.  12.45  -  13.25 

                    2.  8.30  -  9.10                                                                                       1.  13.30  -  14.10  

                    3.  9.20 - 10.00                                                                                       2.  14.20  -  15.00         

                    4.  10.20 - 11.00                                                                                     3.  15.10  -  15.50        

                    5.  11.10 - 11.50                                                                                     4.  16.10  -  16.50    

                    6.  12.00 - 12.40                                                                                     5.  17.00  -  17.40  

                    7.  12.45 - 13.25                                                                                     6.  17.45  -  18.25