Анкета за мнението на родителите във връзка с епидемиологичната обстановка

Анкета за мнението на родителите във връзка с епидемиологичната обстановка

Използвайте посочения линк за да отворите анкетата, да я попълнете и изпратите 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/formResponse