АКТУАЛНО

АКТУАЛНО

     Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, заболеваемостта по общини от COVID-19 в област Бургас и подадено предложение до министъра на МОН за преминаване в ОРЕС от 14.02.2022 г. до 20.02.2022 г.,  в  Професионална гимназия по туризъм  „Иван Вазов”, гр. Несебър, с учениците от VIII и  IX  клас учебните занятия ще се провеждат присъствено, а за учениците от X, XI и XII клас занятията ще се провеждат в ОРЕС по седмичното разписание за II учебен срок  на учебната 2021/2022 година. Графикът,  по който ще се провежда присъствено обучение и от разстояние в електронна среда е както следва:

 ПЪРВА СМЯНА                                                                             ВТОРА  СМЯНА

   1.  7.40  -  8.20                                                                0. 12.45 – 13.25

   2.  8.30  – 9.10                                                                1. 13.30 – 14.10

   3.  9.20 – 10.00                                                               2. 14.20 – 15.00

   4.10.20 – 11.00                                                               3. 15.10 – 15.50

   5.11.10 –11.50                                                                4. 16.10 – 16.50

   6.12.00 –12.40                                                                5. 17.00 – 17.40

   7.12.45 –13.25                                                                6. 17.45 – 18.25