УЧАСТИЕ НА ПГТ "ИВАН ВАЗОВ" НЕСЕБР В ЕСЕННАТА ЕКО КАМПАНИЯ НА НЕСЕБЪР

УЧАСТИЕ НА ПГТ "ИВАН ВАЗОВ" НЕСЕБР В ЕСЕННАТА ЕКО КАМПАНИЯ НА НЕСЕБЪР

Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" Несебър, к.к. Слънчев бряг се включи в инициативата за разделно събиране на излязло от употреба специфично оборудване, тъй като голяма част от съставящите го компоненти не се рециклират по естествен път.