Проектът Еразъм + - продължение

Проектът Еразъм + - продължение

 Представители на училището взеха участие в партньорска среща в Италия от 20 до 26 ноември 2022 година в качеството им на асоциирани партньори по проект Green Fork. 

Проектът има за цел представянето на добри практики в кетъринга.

На срещата взеха участие представители от партньорските асоциации от Северна Македония и Словакия и журналисти от регионалните медии.