УЧАСТИЕ НА ПГТ "ИВАН ВАЗОВ" НЕСЕБЪР В БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТ 3 ДО 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

УЧАСТИЕ НА ПГТ "ИВАН ВАЗОВ" НЕСЕБЪР В БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТ 3 ДО 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

УЧАСТИЕ НА ПГТ "ИВАН ВАЗОВ" НЕСЕБЪР В БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТ 3 ДО 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.