Проект "Иновации в действие"

Проект "Иновации в действие"

Проект "Иновации в действие"

В периода 09 –10 юни 2022 г. ПГТ „Иван Вазов“ – гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг осъществи своята втора среща с цел обмен на иновационни практики (мобилности) за споделяне на опит на място между училищата по НП „Иновации в действие“, МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Сътрудничеството бе осъществено с представители на две иновативни училища - СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас като училище домакин, ПГИТ „Алеко Константинов“ гр. Велинград и Професионална гимназия  по ресторантьорство и хотелиерство - гр. Павел баня, неиновативно училище.