Изберете страница

Прием

Важни дати

Вид дейност Прием в VIII клас
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 08 – 10 юли 2024г.
Обявяване на списъци за първо класиране До 12 юли 2024г.
Записване на приетите ученици от първо класиране и подаване на заявения за втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024г.
Обявяване на списъци за втори етап на класиране До 19 юли 2024г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране До 25 юли 2024г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26.07-29.07.2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До 30.07. 2024г. вкл

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 31.07.- 01.08.2024г. 

Обявяване на списъците със записалите се ученици на трети етап на класиране и броя на незаетите места

02.08.2024г.

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

05-06.08.2024г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07.08.2024г. вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

08-09.08.2024г.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

Определя се от Директора – до 11.09.2024г.

Утвърждаване на реализирания държавен прием

До 14.09.2024г.

Професионални квалификации

Еразъм+

Работа по проекти и национални програми

  • Насърчаваме иновациите
  • Обменяме добри практики
  • Усъвършенстваме знание и умения
  • Изграждаме стабилни партньорства между образованието и бизнеса
  • Практикуваме чужди езици в реална работна среда
  • Запознаваме се с различни култури и създаваме ценни приятелства

Класиране

Класиране на учениците след завършен седми клас чрез конкурс по документи с балообразуващо предмети както следва :

За специалностите :

  • Производство и обслужване в заведенията за бързо хранене / ресторантьор/и
  • Производство на кулинарни изделия и напитки /Готвач/

Удвояване броя точки от резултатите на НВО по БЕЛ и математика.
От свидетелството за основно образование се вземат оценките по Изобразително изкуство и Биология и здравно образование.
Оценките се приравняват към брой точки.

За специалностите:

  • Организация на хотелиерството/Хотелиер/
  • Маркетингови проучвания

Удвояване броя точки от резултатите на НВО по БЕЛ и математика.
От свидетелството за основно образование се вземат оценките по Изобразително изкуство и География и икономика.
Оценките се приравняват към брой точки.

Брошура