Изберете страница

Прием

Важни дати

Вид дейност Прием в VIII клас
Подаване на документи за участия е прием 05 – 07 юни 2023г.
Обявяване на списъци за първо класиране До 12 юли 2023г.
Записване на приетите ученици от първо класиране и обявяване на списъци за второ 13 – 17 юли 2023г.
Обявяване на списъци за второ класиране До 19 юли 2023г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 24 юли 2023г.
Подаване на документи за трето класиране 26 – 27 юли 2023г.
Обявяване на списъци за трето класиране 31 юли 2023г.
Записване на учениците от трето класиране 01 – 02 август 2023г.

Професионални квалификации

Еразъм+

Работа по проекти и национални програми

  • Насърчаваме иновациите
  • Обменяме добри практики
  • Усъвършенстваме знание и умения
  • Изграждаме стабилни партньорства между образованието и бизнеса
  • Практикуваме чужди езици в реална работна среда
  • Запознаваме се с различни култури и създаваме ценни приятелства

Класиране

Класиране на учениците след завършен седми клас чрез конкурс по документи с балообразуващо предмети както следва :

За специалностите :

  • Производство и обслужване в заведенията за бързо хранене / ресторантьор/и
  • Производство на кулинарни изделия и напитки /Готвач/

Удвояване броя точки от резултатите на НВО по БЕЛ и математика.
От свидетелството за основно образование се вземат оценките по Изобразително изкуство и Биология и здравно образование.
Оценките се приравняват към брой точки.

За специалностите:

  • Организация на хотелиерството/Хотелиер/
  • Маркетингови проучвания

Удвояване броя точки от резултатите на НВО по БЕЛ и математика.
От свидетелството за основно образование се вземат оценките по Изобразително изкуство и География и икономика.
Оценките се приравняват към брой точки.

Брошура