Изберете страница

Добри практики

Добри практики през 2021-2022 г.

Еразъм КА2

По проект „Green Fork”- партньорска среща в Италия от 20 ноември 2022г. до 26 ноември 2022г.
Участници в срещата: инж. Славчо Станелов, Владимир Милков

Еразъм+

По проект „Здравословно и безотпадъчно готвене“- Италия от 15.03.2022г. до 29.03.2022г.
Придружаващи учители: Ваня Тенева, Емилия Колева

По проект „Здравословно готвене в европейските кухни по високо кулинарно майсторство“- Италия от 20.09.2021г. до 03.10.2021г.
Придружаващи учители: инж. Ваня Андреева, Жана Белчева