Изберете страница

Преподаватели

 • Красимира Митева – Български език и литература
 • Илда Христова – Български език и литература
 • Ваня Тенева – Руски език
 • Емилия Колева – Английски език
 • Мариета Фотева – Английски език, Немски език
 • Феим Данаджиев – Английски език
 • Лора Станчева– Английски език
 • Елена Грозева – Математика
 • Силвия Димова – Информациоони технологии
 • Христина Андреева – История и цивилизация
 • Станислава Стоянова- История и цивилизация
 • Таня Кехайова – География и икономика
 • Нина Христова – Психология и Философия
 • Веселина Георгиева – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
 • м. с. Златко Белчев – Физическо възпитание и спорт
 • Мануел Щерев – Физическо възпитание и спорт
 • Доника Великова – Учебна практика по Технология на хотелиерското обслужване, Учебна практика туристическа, туроператорска и агентска дейност 
 • Ирина Тюфекчиева – Предприемачество, Счетоводство и отчетност, Технология на хотелиерското обслужване
 • Димитър Димитров – Гостоприемство, Маркетинг в туризма, Технология на хотелиерското обслужване
 • инж. Георги Андреев – Кулинарни техники и технологии, Микробиология и хигиена на храненето, Безопастност и долекарска помощ
 • инж.Ваня Андреева-Кулинарни техники и технологии
 • Христина Панчукова – Учебна практика по Кулинарни техники и технологии
 • Жана Белчева – Учебна практика по Кулинарни техники и технологии
 • Владимир Милков – Учебна практика по Сервиране и барманство, Технология на хотелиерското обслужване

Снимки на колектива