Изберете страница

Родителски срещи

  • 18.10.2022г. – за 8,9,10 клас                         04.09.2023г. – за 8 клас
  • 20.10.2022г. – за 11 и 12 клас                       18.10.2023г. – за 8, 10 клас
  • 08.02.2022г.– за 8,9,10 клас                           19.10.2023г. – за 9,11 ,12 клас
  • 09.02-2022г. – за 11 и 12 клас
  • 26.04.2022г. – за 10 клас