Изберете страница

Ученически съвет

Председател

МЕРИ АСЕНОВА БАКРОВА 12 А КЛАС

Членове

  • 1. АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ГОНЧАР 9 В КЛАС
  • 2. ХРИСТИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ЛЮБЧЕВА 11 А КЛАС
  • 3. МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА РУСЕВА 12 Б КЛАС