Изберете страница

История

Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” съществува още от паметната 1967 година, когато в град Несебър се разкриват две паралелки със специалност „готварство“ към СПТУ по туризъм, град Поморие. През 1968 година те стават основата на новооткрито училище.
Със заповед №231на МНП и заповед №27 на Комитета по туризъм при МС от 05.07.1967г. се открива СПТУ по туризъм. Учебната 1967/1968 година започва с 8 преподаватели и 174 обучаващи се ученици. За директор е назначен Александър.

Гуджуков. Училището не разполага със самостоятелна учебна сграда. 2 години се използват стаи в основното училище в квартала на гр. Несебър и бараки от почивните станции на ЦСМС. През учебната 1969/1970 г. училището се мести в Слънчев бряг, използвайки дървени бараки за учебни стаи. С цялостна сграда с 8 класни стаи, кабинет по чужди езици и учебна кухня училището разполага за учебната 1972/1973 г.

Днес училището е осигурено с редовни, висококвалифицирани кадри, което е показател и за добрите резултати в подготовката на ученици, които са конкурентноспособни на пазара на образованието и труда у нас. Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен учебно-възпитателен процес, при който наред с формиране на теоретични знания се изграждат и практически умения, развиват се способности и навици за професионален труд и пълноцецен живот.

Сменят се поколения ученици и учители, но погледнем ли назад, виждаме, че Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” е била неизменно синоним на висок професионализъм, буден творчески дух, всеотдаен труд, толерантност и уважение, които превратностите на времето не могат да заличат.

Историята на нашето училище е една огромна отговорност и задължение. Ние сме длъжни не само да съхраним създаденото и да запазим традициите, но да ги развиваме и обогатяваме, да сме непрекъснато в съзвучие с времето, в което живеем.