Изберете страница

Обществен съвет

Членове на обществения съвет

Общестения съвет при ПГТ Иван Вазов Гр. Несебър бе създаден на основание на чл.259 ал. 1 от закона за предучилищното и училищното образование и протокол № 1 от 04.11.2016 г. от проведено събрание с родители на ученици от гимназията, и във връзка с чл. 14 ал.1 и 2 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.

Състав на обществения съвет

 • Председател: Таня Танганрджиева – старши експерт отдел Образование към община Несебър
 • Заместник председател: Христина Бенкова Любчева – родител
 • Основни членове:
  Стойка Терзиева – СНЦ Съюз на собствениците – Слънчев бряг
  Мария Веселинова Хубенова – родител
  Станиела Костадинова Трендафилова – родител
  Резервни членове: Евелина Албенова Ибришимова – родител
  Величка Петрова Петрова – родител
  Соня Георгиева Дамянова – родител
  Вичка Пецанова – главен експерт в общ. Несебър
  Ростислава Димова Димитрова- СНЦ Съюз на собствениците – Слънчев бряг

Дейност на обществения съвет

Отчет на обществения съвет за 2021-2022 година

Отчет на обществения съвет за 2022-2023 година