Изберете страница

57 години опит

57 години опит

В обучаването на кадри в едни от най-търсените професионални направления

В мотивирането на младите хора за по-голяма отдаденост, споделеност и успешност в начинанията

В изявата на способности и усвоени професионални умения в състезанията по професии

В показването на спортен дух и в завоюването на призови места на УСИ /Училищните спортни игри/

В новаторството и предизвикателствата да си добър педагог

В търсенето и прилагането на разнообразни решения в полза на учениците

В приноса и стремленията за повишаване на авторитета на образователната институция