Изберете страница

Стипендии

Приложение №1 за успех над 5.50
Приложение №2 за успех над 4.50
Приложение №3 за ученик с увреждане
Приложение №4 за ученик без родители
Приложение №5 за ученик в защитени специалности
Приложение №6 за еднократна стипендия