Изберете страница

За училището

Мисия на училището

Ние предоставяме съвременно, качествено професионално образование в областта на туризма, основано на исторически традиции в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.

Ние се стремим да изградим у децата и младежите основателно самочувствие на свободни, знаещи и можещи хора, съзидатели на по-мирен, по-интересен и по-добър свят. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия.

Визия

Модерно конкурентоспособно училище за развитие на професионални компетентности в областта на туризма, чрез актуални стратегии, иновативни форми и методи на преподаване, подготвящи активни социално-отговорни личности.

Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и мотивацията на ученика, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.