Изберете страница

Открити уроци

Учебна година 2022 – 2023

Тема на урока по барманство – „Методи на смесване в барманството“

Учител: Владимир Милков
Откритият урок е пред Началник РУО Бургас, представители на ПГТ „Проф. Асен Златаров“ Бургас и ПГТ „Алеко Константинов“ Поморие

Открит бинарен урок по математика и информационни технологии на тема: „Пирамида“ – с ученици от X а клас

Учители: Елена Грозева и Силвия Димова-Каваримова
Откритият урок е пред представители на СУ „Любен Каравелов“Несебър и ЗДУД в нашата гимназия

Открит урок по БЕЛ на тема: „Упражнение върху правописна норма“ с ученици от XII а клас

Учител: Илда Христова
Откритият урок е пред представители на СУ „Любен Каравелов“Несебър и Директора на нашата гимназия, колеги от нашето училище

Открит урок по български език на тема: „Лексикална норма“ с ученици от X б клас

Учител: Красимира Митева
Откритият урок е пред представители на СУ „Любен Каравелов“Несебър и Директора на нашата гимназия

Открит урок по география и икономика на тема: „Растителност и животински свят“ с ученици от X б клас

Учител: Таня Кехайова
Откритият урок е пред Заместник Директора по учебната дейност
на нашата гимназия, колеги от нашето училище

Открит урок по математика на тема: „Събиране и изваждане на рационални дроби“ с ученици от VIII в клас

Учител: Ирина Павлова
Откритият урок е пред представители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Обзор, Заместник Директора по учебната дейност на нашата гимназия, колеги от нашето училище

Открит урок по информационни технологии на тема: „Модул попълване на нова документация в Школо“ с учители от нашата гимназия

Лектор: Силвия Димова-Каваримова