Изберете страница

Открити уроци

Учебна година 2022 – 2023

Тема на урока по барманство – „Методи на смесване в барманството“

Учител: Владимир Милков
Откритият урок е пред Началник РУО Бургас, представители на ПГТ „Проф. Асен Златаров“ Бургас и ПГТ „Алеко Константинов“ Поморие

Открит бинарен урок по математика и информационни технологии на тема: „Пирамида“ – с ученици от X а клас

Учители: Елена Грозева и Силвия Димова-Каваримова
Откритият урок е пред представители на СУ „Любен Каравелов“Несебър и ЗДУД в нашата гимназия

Открит урок по БЕЛ на тема: „Упражнение върху правописна норма“ с ученици от XII а клас

Учител: Илда Христова
Откритият урок е пред представители на СУ „Любен Каравелов“Несебър и Директора на нашата гимназия, колеги от нашето училище

Открит урок по български език на тема: „Лексикална норма“ с ученици от X б клас

Учител: Красимира Митева
Откритият урок е пред представители на СУ „Любен Каравелов“Несебър и Директора на нашата гимназия

Открит урок по география и икономика на тема: „Растителност и животински свят“ с ученици от X б клас

Учител: Таня Кехайова
Откритият урок е пред Заместник Директора по учебната дейност
на нашата гимназия, колеги от нашето училище

Открит урок по математика на тема: „Събиране и изваждане на рационални дроби“ с ученици от VIII в клас

Учител: Ирина Павлова
Откритият урок е пред представители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Обзор, Заместник Директора по учебната дейност на нашата гимназия, колеги от нашето училище

Открит урок по информационни технологии на тема: „Модул попълване на нова документация в Школо“ с учители от нашата гимназия

Лектор: Силвия Димова-Каваримова

УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024 ГОДИНА

ОТКРИТ ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ФИЛОСОФИЯ И РУСКИ ЕЗИК

Лектори: Ваня Тенева- старши учител по руски език и Нина Христова – старши учител по философия

На 23.01.2024 година в Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“-Несебър, Слънчев бряг беше проведен интегриран открит урок с ученици от 9 „в“ клас по философия и руски език на тема: „Празници и традиции в мултикултурна среда“, подготвен от г-жа Ваня Тенева-преподавател по руски език и г-жа Нина Христова -преподавател по философия. Темата е включена в УП и по двата предмета. В този клас около 50% от учениците са чужди граждани /рускоговорящи. За да направят гостите съпричастни към празничната атмосфера, ученици и преподаватели предварително бяха подготвили кът в класната стая с най-популярните предмети, характерни за дадената култура – българска, руска и украинска. На стените бяха поставени постери, представящи най-важните празници за всеки народ. Учениците, облечени в традиционни за своята култура облекла, представиха свои проекти, свързани с традициите при отбелязването на зимните празници на български и на руски език. Решаваха кръстословици – една

 

на български език, свързана с българските традиционни празници и една на руски език, свързана с руските и украински празници и обичаи. За урока, със съдействието на родителите, бяха приготвени и ястия от националните кухни: баница, питка и вареники с картофи и лук. За доброто настроение на гостите, учениците завършиха с песен за доброто и дружбата между различните националности.

УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024 ГОДИНА

ОТКРИТ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА

Лектор: Илда Христова- старши учител по български език и литература

Откритият урок по литература се състоя в 12.Б клас на 19.01.2024 г. от 12.45 часа на тема: „Трудът и творчеството в разказа „Песента на колелетата “ от Йордан Йовков“.
На урока присъстваха:
г-жа Христина Андреева – директор на ПГТ „Иван Вазов“,
г-жа Ваня Андреева – ЗДУПД,
г-жа Христина Панчукова – ЗДУД, г-жа Красимира Митева – главен учител, г-жа Ваня Тенева – старши учител по руски език,
г-жа Вяра Илиева – гл. счетоводител на Гимназията.

Зрелостниците разсъждаваха върху човешките добродетели като ДОБРОТАТА , КРАСОТАТА И ЛЮБОВТА, ТРУДОЛЮБИЕТО, БЛАГОДЕЯНИЕТО И ТВОРЧЕСКОТО ВДЪХНОВЕНИЕ.