Изберете страница

Учебни планове

Учебен план за 9б клас професия „Готвач“

Учебен план 9в клас професия „Сътрудник социални дейности“

Учебен план за 10б клас професия „Ресторантьор“

Учебен план за 11а клас професия „Хотелиер“

Учебен план за 11б клас професия „Ресторантьор“

Учебен план за 12а клас професия „Хотелиер“

Учебен план за 12б клас професия „Ресторантьор“